มองเทรนออกง่ายๆ ด้วย Heikin Ashi

0
32

Heikin Ashi มันก็คือ ร่างพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของ Candlestick แท่งเที่ยนแบบญี่ปุ่น ที่เราคุ้นเคยกันค่อนข้างดี โดยในภาษาญี่ปุ่นคำว่า Heikin การเฉลี่ย(Average) และ Ashi แปลว่า แท่ง(Bar)

Heikin Ashi คือการนำข้อมูล Open High Low Close จาก แท่งเทียนแบบเดิม Candlestick มาจัดเรียงใหม่แบบ เฉลี่ย และสร้างเป็นแท่งเทียนแบบใหม่ในลักษณะที่ช่วยแยกสภาวะของตลาดหมี และตลาดกระทิงออกจากกันอย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถกำจัดสัญญาณหลอกจากกราฟแท่งเทียนแบบปรกติ และช่วยให้การมองภาพความต่อเนื่องของเทรน Trend ง่ายขึ้นอีกด้วย

แท่งเทียน HeikinAshi สร้างมาจากสมการดังนี้

 1.Heikin-Ashi Close คำนวณได้จาก การเฉลี่ยค่าของราคา Open High Low Close จากช่วงเวลาปัจจุบันของตลาด

HA-Close = (Open(0) + High(0) + Low(0) + Close(0)) / 4

2.Heikin-Ashi Open คำนวณได้จาก การเฉลี่ยค่าของราคา Open และ Close จากช่วงเวลาก่อนหน้าของแท่งเทียนแบบ Heikin-Ashi

HA-Open = (HA-Open(-1) + HA-Close(-1)) / 2

3.Heikin-Ashi High คำนวณได้จาก ค่าสูงสุดของที่คำนวณได้ของ Heikin-Ashi Open หรือ Heikin-Ashi Close ตัวใดตัวหนึ่ง

HA-High = Maximum of the High(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)

4.Heikin-Ashi low คำนวณได้จาก ค่าต่ำสุดของที่คำนวณได้ของ Heikin-Ashi Open หรือ Heikin-Ashi Close ตัวใดตัวหนึ่ง

HA-Low = Minimum of the Low(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)

ที่มาข้อมูลและรูปภาพบางส่วนจาก : stockcharts.com

ภาพเปรียบเทียบระหว่างแท่งเทียนแบบ Heikin Ashi และ Candlestick

แท่งเทียนแบบ Heikin Ashi ช่วยให้เราสามารถมองภาพของ Trend ต่างๆได้ง่ายขึ้น แท่งเทียน Heikin Ashi สีเขียวโปรงแสดงถึงสภาวะตลาดกระทิง เมื่อแท่งสีเขียวโปร่งเรียงตัวกันพร้อมยกตัวขึ้นแสดงถึงสภาะ Up Trend ที่แข็งแรง

แท่งเทียน Heikin Ashi สีแดงทึบแสดงถึงสภาวะตลาดหมี เมื่อแท่งสีแดงทึบเรียงตัวกันพร้อมกดตัวลงแสดงถึงสภาวะ Down Trend ที่แข็งแรง

และ การสับเปลี่ยนไปมาของสีแท่งเทียนแสดงถึงสภาะ Side Way

นอกจากนั้นการใช้งาน Heikin Ashi ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการใช้งานแท่งเทียนแบบปรกติ Candlestick เช่นรูปแบบการเกิด Pattern ต่างๆ การฟอร์มตัว การ Break Out การมองแนวรับแนวต้าน เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน Heikin Ashi ในรูปแบบต่างๆ

ตัวอย่างการใช้งาน Heikin Ashi ในรูปแบบต่างๆ

สุดท้าย อย่าลืมว่า Heikin Ashi เป็นเพียงแค่เครื่องมือชนิตหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถมองภาพการเคลื่อนตัวและรูปแบบของราคาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถฟันธงทำนายตลาดได้100% ไม่ต้องเอาไปแทงสูงแทงต่ำกันนะ และตัว Heikin Ashi เองก็ยังสีข้อเสียที่สำคัญมากอยู่ด้วย เช่น การที่เราจะไม่สามารถมองเห็น การเคลื่อนตัวของราคาแบบกระโดด การเปลี่ยนแปลงราคาแบบฉับพลันได้ (การเกิด GAP) ศึกษา เรียนรู้ และทดลอง ก่อนใช้จริงนะครับ

——––
ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนได้อีกที่เพจ Meawbin Investor นะครับ คลิ๊ก
———