Candlestick Pattern : Upside and Downward Tasuki Gap

0
19
ลักษณะสำคัญของกราฟแท่งเทียน
.      Candlestick Pattern Tasuki Gap จะประกอบด้วยแท่งเทียนตั้งแต่ 3 แท่งขึ้นไป มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ Upside Tasuki Gap และ Downward Tasuki Gap รูปแบบของแท่งเทียนทั้งสองเป็นจุดกำเนิดของ trendใหม่ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในสภาวะแบบไหนก็ตาม โดยที่ Upside Tasuki Gap เป็นตัวแทนของการเกิด Up trend และ Downward Tasuki Gap เป็นตัวแทนของการเกิด Down trend

ข้อสังเกต ( ขอยกตัวอย่างเฉพาะ Upside Tasuki Gap นะครับ อีกอันก็สลับข้างเอา)
1. เกิดจากการรวมตัวของ แท่งเทียน “Candlestick” ตั้งแต่ 3 แท่งขึ้นไป
2. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาขึ้นหรือขาลงมาก่อนก็ได้ (Up trend หรือ Down trend ) จะเป็น sideway ก็ไม่ว่ากัน
3. แท่งแรกจะเป็นแท่งสีเขียวที่มีขนาดใหญ่หน่อยหรือราคาเริ่มปิดตัวสูงขึ้น
4. แท่งที่ 2 ราคาจะเปิดเป็น Gap สูงขึ้นจากราคาปิดของวันแรกและราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด
5. แท่งสุดท้ายราคาจะเปิดสูงกว่าแนว Gap แล้วลงมาปิดที่ระหว่าง Gap พอดี
เหตุผลทางจิตวิทยา( ขอยกตัวอย่างเฉพาะ Upside Tasuki Gap นะครับ อีกอันก็สลับข้างเอา)
.      แสดงถึงการกระชากตัวขึ้นของราคาไม่ว่าตลาดจะอยู่แนวไหนขึ้นหรือลงยังไงก็ไม่สน อาจทำให้นักลงทุนเกินตกใจ Gap กระโดดขึ้นสูงตกใจเทขายทำกำไร แต่มีใครไม่รู้รับของไว้ตลอดเวลาจนราคาไม่สามารถลงมาปิด Gap ได้
ผลที่อาจจะเกิด ( ขอยกตัวอย่างเฉพาะ Upside Tasuki Gap นะครับ อีกอันก็สลับข้างเอา)
.      Candlestick Pattern Upside Tasuki Gap เป็นได้ทั้งสัญญาณกลับตัวและสัญญาณความต่อเนื่องของเทรน ถ้ามันเปิด Gap ไปทางไหนมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดเทรนราคาไปทางนั้น
ตัวอย่าง (บางทีผมก็มโนเอานะเลยแถมของคนอื่นให้ดูด้วย 555+)

 

โดย : Meawbin Investor

ภาพ http://www.leavittbrothers.com/education/candlestick_patterns/bull/upside_tasuki_gap_bullish.cfm