4 มุมมอง การประยุกต์ ใช้ Option เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรด

0
109

[4 มุมมอง]การประยุกต์ ใช้ Option เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเทรด

Betting เก็งกำไร Option

[Long Call] and [Long Put]

[Short Call] and [Short Put]

Hedging ประกันความเสี่ยงด้วย Option

กลัวอะไร ให้ซื้อประกันฝั่งนั้นไว้

ซื้อ Option ก่อนเทรด หรือเทรดไปก่อนแล้วค่อยซื้อ Option

Grid Trading + Option Hedge

Yield Enhancement เพิ่มกำไรโดยไม่เพิ่มความเสี่ยง

Grid Trading + Option Yield Enhancement

Strategy to Strategy ชนะแล้วทำอะไรต่อได้อีกเยอะ

Payoff Chart กลยุทธ์ต่างๆที่เกิกจากการรวมสัญญา Option มากกว่าสัญญาเข้าด้วยกัน

                 Payoff Chart กลยุทธ์ต่างๆที่เกิกจากการรวมสัญญา Option มากกว่าสัญญาเข้าด้วยกัน