สัมมนาพิเศษ “Advance Options Strategy” วางกลยุทธ์ Options อย่างเป็นระบบ

0
93

สัมมนาพิเศษ
“Advance Options Strategy”
วางกลยุทธ์ Options อย่างเป็นระบบ

เพราะกลยุทธ์ที่ดี ต้องชัดเจน และทำซ้ำได้

สัมมนา Online สด ในกลุ่มปิด ดูย้อนหลังได้ตลอดชีพ
4 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
มีกลุ่มเทรดซีรีย์ H24 ไปพร้อมกัน
18,19,20,21 ธันวาคม 2023 เวลา 10.30 – 12.30


Day 1 ทบทวนพื้นฐาน Options และการใช้ Options เพื่อการลงทุนระยะยาว

 • ทบทวน Basic Options
 • การซื้อขาย Options เบื้องต้น
 • ระบบเทรด Invest Options

Day 2 กลยุทธ์ Options ในตลาด ขาขึ้น หรือ ลง “ที่ชัดเจน”

 • การเทรด Options กลยุทธ์ คืออะไร
 • 4 ขั้นตอน การเทรดกลยุทธ์
 • Long Options Strategy (เมื่อมั่นใจทิศทาง)
 • กลยุทธ์ เช่าที่ (เมื่อ เห็นแนวรับ แนวต้าน ที่ชัดเจน)
 • Ratio Spread (เมื่อเห็น แนวโน้ม ชัดเจน)

Day 3 กลยุทธ์ Options ในตลาด ที่มีความไม่แน่นอน

 • BTF กลยุทธ์ จับผีเสื้อ
 • กลยุทธ์ Long Volatility ATM
 • กลยุทธ์ Long Volatility OTM
 • Snow Ball Options
 • การวางหลักประกัน และ Money Management

Day 4 เรียนจากพอร์ต ตัวอย่างจริง จากตลาดจริง

 • Review Port S50U23
 • Review Port S50Z23

นักเรียนเก่า ลงทะเบียนฟรี ได้ที่ : https://forms.gle/qzzT2ALW8ptnBzdk6
นิยามของนักเรียนเก่า นักเรียน คือ อยู่ในกลุ่ม FB “Super skill” หรือ FB “3x Strategy”

ถ้ายังไม่เป็นนักเรียน สามารถสมัคร “คอร์ส The Options Strategies” ก่อน
ได้สิทธ์เข้าสัมมนาเหมือนกัน
สมัครเรียนที่ : https://shorturl.at/kJNXY