Candlestick Pattern : Three Line Strike

0
25
ลักษณะสำคัญของกราฟแท่งเทียน
.          Candlestick Pattern Three Line Strike ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ Strike มันให้หมดทุกแท่งนั้นแหละ สำหรับ Three Line Strike จะประกอบด้วยแท่งเทียนทั้งหมด 4 แท่ง โดย 3 แท่งแรกจะเรียงตัวกันไปในทิศทางขึ้นหรือลงทางเดียวกันอย่างสวยงามก่อนที่จะโดนแท่งที่ 4 Strike กลืนกินไปทั้งหมด แสดงถึงการกลับตัวและเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและรุนแรง Pattern Three Line Strike สามารถใช้เป็นสัญญาณกลับตัวได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง
การกลับตัวในตลาด ขาขึ้น (Up trend) เราจะเรียกว่า Bullish Three Line Strike

การกลับตัวในตลาด ลงขึ้น (Down trend) เราจะเรียกว่า Bearish Three Line Strike

ข้อสังเกต ( ขอยกตัวอย่างเฉพาะ Bullish Three Line Strike นะครับ อีกอันก็สลับข้างเอา)
1. เกิดจากการรวมตัวของ แท่งเทียน “Candlestick” ตั้งแต่ 4 แท่งขึ้นไป บางเคสเป็นสิบแท่ง
2. ตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้มักจะเป็นขาขึ้นมาก่อน (Up trend) หรือช่วงพักตัวของราคา
3. แท่งเทียนแท่งที่ 1 – 3 จะเป็น Green Candle แท่งเล็กๆหรือใกล้เคียง
4. แท่งสุดท้ายจะเป็น Long Red Candle ที่มีราคาเปิดใกล้เคียงหรือสูงกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า
5. แท่งสุดท้ายที่เป็น Long Red Candle ตัวเนื้อเทียนของแท่งสุดท้ายกลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งหมด
เหตุผลทางจิตวิทยา
.          แสดงถึงการกลับตัวและเปลี่ยนทิศทางของตลาดหุ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง คล้ายกับการเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันของนักลงทุนในตลาด ส่;นใหญ่เกิดจากการทราบข่าวในแง่ลบหรือบวกอย่างรุนแรง
ผลที่อาจจะเกิด
Candlestick Pattern Three Line Strike เป็น Pattern ที่มีโอกาสเกิดเป็น long term ได้สูงมาก
ตัวอย่าง

และผมขอเสนอ Pattern ใหม่ Bullish TEN Line Strike 555+

เขียนโดย : Meawbin Investor